FDH Bewindvoering
Postbus 332
1620 AH Hoorn
+31 (0) 229 84 38 84
info@fdhbewindvoering.nl
www.fdhbewindvoering.nl

Mensen kunnen om zeer uiteenlopende redenen zoals ziekte, handicap of andere bijzondere omstandigheden niet (langer) in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren. Daarnaast kan bijvoorbeeld leeftijd een reden zijn waarom iemand zijn of haar financiële zaken niet langer wenst te beheren. Wat ook de achtergrond is, FDH Bewindvoering neemt deze zorg graag van u over. Daarmee bent u verzekerd van een deskundige kijk op alle financiële aangelegenheden door een volledig onafhankelijke expert. U heeft er simpelweg geen omkijken meer naar. FDH Bewindvoering geeft u het comfortabele gevoel dat alle dagelijkse financiële beslommeringen, maar ook meer complexe zaken zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte vakkundig en gedegen zijn geregeld. Voor u is dit dus een hele zorg minder! Voor bewindvoering bent u bij ons aan het juiste adres!
Geen mens is gelijk; daarnaast verschilt ook iedere situatie waarin mensen terecht kunnen komen. U kunt al dan niet zelfstandig of bij familie thuis wonen, ook is het zeer goed mogelijk dat een (AWBZ-) instelling of woongroep uw thuisbasis vormt. U heeft een baan bij de overheid, in het bedrijfsleven of bent werkzaam in een sociale werkplaats. Of u hebt uw werkzame leven achter de rug en geniet, zelfstandig of verzorgd, van uw welverdiende rust.

FDH Bewindvoering is een onafhankelijke onderneming die voor u alle noodzakelijke financiële handelingen kan verrichten. Wij controleren of alle op uw situatie van toepassing zijnde inkomsten worden ontvangen, doen alle noodzakelijke betalingen van vaste lasten en beschermen het vermogen. Maar daar houdt het niet op: FDH Bewindvoering helpt bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, controleert de berekening daarvan, berekent en controleert de bijdrage voor de AWBZ en de hoogte van uitkeringen. Ook verzorgt FDH Bewindvoering de aangifte van inkomsten- of andere belastingsoorten. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle financiële mogelijkheden optimaal worden benut en dat er controle blijft op alle inkomsten en uitgaven. Maatwerk is dus het sleutelwoord. Het gaat om u en uw situatie; daarop moet worden ingespeeld en het plan van aanpak worden afgestemd. Dan kunnen we spreken van financieel doortastend handelen.
Budgetbeheer
FDH Bewindvoering is sinds 2012 gevestigd in Hoorn en heeft de regio West-Friesland als verzorgingsgebied. Kernbegrippen bij FDH Bewindvoering zijn integriteit en oprechte betrokkenheid bij de cliënt, terwijl voor het cijfermatige deel kan worden geput uit ruim 30 jaar ervaring met zakelijke en privé administraties.